* Mọi thao tác chạy trên trình duyệt của bạn, các tập tin sẽ không bị tải lên máy chủ, các bạn cứ yên tâm sử dụng