Nhấp để chọn tệp hoặc kéo tệp vào đây
MD5

MD5 Message-Digest Algorithm, một hàm băm mật mã được sử dụng rộng rãi tạo ra giá trị băm 128 bit (16 byte) bằng cách sử dụng Để đảm bảo truyền thông tin một cách hoàn chỉnh và nhất quán.

MD5 được thiết kế bởi nhà mật mã học người Mỹ Ronald Linn Rivest và được xuất bản vào năm 1992 để thay thế thuật toán MD4. Quy trình cho thuật toán này được chỉ định trong RFC 1321. Phép toán (chẳng hạn như một đoạn văn bản) trở thành một độ dài cố định khác giá trị, là nguyên tắc cơ bản của thuật toán băm.

Công cụ tính toán trực tuyến MD5 có thể làm gì?

  • Tính toán trực tuyến giá trị MD5 của tệp

Trang web của chúng tôi sẽ lưu tệp đó chứ?

  • Quá trình tính toán của công cụ tính toán trực tuyến được chạy trong trình duyệt của bạn và sẽ không được tải lên trang web của chúng tôi, hãy yên tâm sử dụng.
Làm thế nào để sử dụng?

  • 1) Nhấp để chọn tệp và đợi tính toán hoàn tất
  • 2) Nhấp vào nút Sao chép
So sánh các chức năng của họ SHA

So sánh các chức năng của họ SHA
Thuật toán và các biến thể của chúng Độ dài đầu ra
(bit)
Kích thước trạng thái bên trong
(bit)
Kích thước khối
(bit)
Độ dài tin nhắn tối đa
(bit)
Chu kỳ Hoạt động Bảo mật
(bit)
Hiệu suất MiB/s)
MD5
(Để tham khảo)
128 128
(4 × 32)
512 264 − 1 64 Bitwise AND, bitwise XOR, cyclic shift, padding(Mô-đun 232), Bitwise HOẶC <18
(Đã tìm thấy va chạm)
335
SHA-0 160 160
(5 × 32)
512 264 − 1 80 Bitwise AND, bitwise XOR, cyclic shift, padding(Mô-đun 232), Bitwise HOẶC <34
(Đã tìm thấy va chạm)
-
SHA-1 160 160
(5 × 32)
512 264 − 1 80 <63
(Đã tìm thấy va chạm)
192
SHA-2 SHA-224
SHA-256
224
256
256
(8 × 32)
512 264 − 1 64 Bitwise AND, bitwise XOR, cyclic shift, padding(Mô-đun 232), Bitwise HOẶC, Shift
112/128
139
SHA-384
SHA-512
SHA-512/224
SHA-512/256
384
512
224
256
512
(8 × 64)
1024 2128 − 1 80 Bitwise AND, bitwise XOR, cyclic shift, padding(Mô-đun 264), Bitwise HOẶC, Shift
192/256/112/128
154
SHA-3 SHA3-224
SHA3-256
SHA3-384
SHA3-512
224
256
384
512
1600
(5 × 5 × 64)
1152
1088
832
576
Không giới hạn 24 Theo chiều bit AND, theo chiều kim bit XOR, dịch chuyển theo chu kỳ, phủ định
112/128/192/256
-
SHAKE128
SHAKE256
d (Độ dài biến đổi)
d (Độ dài biến đổi)
1344
1088

min (d/2, 128)
min (d/2, 256)
-