Kích thước màn hình của bạn (DP)

Pixel màn hình của bạn (PX)


Bộ sưu tập kích thước màn hình iPhone
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
iPhone 14 Pro Max iOS 6.7 460 19 : 9 430 x 932 1290 x 2796 3.0 xxhdpi
iPhone 14 Pro iOS 6.1 460 19 : 9 393 x 852 1179 x 2556 3.0 xxhdpi
iPhone 14 Plus iOS 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 14 iOS 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone SE 3 iOS 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone 13 Pro Max iOS 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 13 Pro iOS 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 13 iOS 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 13 mini iOS 5.4 476 19 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
iPhone 12 Pro Max iOS 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 12 Pro iOS 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 12 iOS 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 12 mini iOS 5.4 476 19 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
iPhone SE 2 iOS 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone 11 Pro iOS 5.8 458 19 : 9 375 x 812 1125 x 2436 3.0 xxhdpi
iPhone 11 Pro Max iOS 6.5 458 19 : 9 414 x 896 1242 x 2688 3.0 xxhdpi
iPhone 11 (11,XR) iOS 6.1 326 19 : 9 414 x 896 828 x 1792 2.0 xhdpi
iPhone XS Max iOS 6.5 458 19 : 9 414 x 896 1242 x 2688 3.0 xxhdpi
iPhone X (X,XS) iOS 5.8 458 19 : 9 375 x 812 1125 x 2436 3.0 xxhdpi
iPhone 8+ (8+, 7+, 6S+, 6+) iOS 5.5 401 16 : 9 414 x 736 1242 x 2208 3.0 xxhdpi
iPhone 8 (8, 7, 6S, 6) iOS 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone SE(SE, 5S, 5C) iOS 4.0 326 16 : 9 320 x 568 640 x 1136 2.0 xhdpi
Bộ sưu tập kích thước màn hình điện thoại di động Huawei
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
HUAWEI Mate 40 Pro(Pro+,RS) Android 6.76 455 - 448 x 924 1344 x 2772 3.0 xxhdpi
HUAWEI Mate 40 Android 6.5 401 - 360 x 792 1080 x 2376 3.0 xxhdpi
HUAWEI P40 Pro Android 6.58 440 - 400 x 880 1200 x 2640 3.0 xxhdpi
HUAWEI P40 Android 6.1 422 - 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI P30 Pro Android 6.47 398 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI P30 Android 6.1 422 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI nova 5i Android 6.4 398 - 360 x 770 1080 x 2310 3.0 xxhdpi
HUAWEI nova 5(5,5Pro) Android 6.39 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI nova 4e Android 6.15 415 - 360 x 771 1080 x 2312 3.0 xxhdpi
HUAWEI nova 4 Android 6.4 398 - 360 x 770 1080 x 2310 3.0 xxhdpi
HUAWEI nova 3i Android 6.3 409 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI Mate30 Pro Android 6.53 409 - 392 x 800 1176 x 2400 3.0 xxhdpi
HUAWEI Mate30 Android 6.62 409 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
HUAWEI Mate20 RS Android 6.39 538 19.5 : 9 360 x 780 1440 x 3120 4.0 xxxhdpi
HUAWEI Mate20 Pro Android 6.39 538 19.5 : 9 360 x 780 1440 x 3120 4.0 xxxhdpi
HUAWEI Mate20 X (X,5G) Android 7.2 345 - 360 x 748 1080 x 2244 3.0 xxhdpi
HUAWEI Mate20 Android 6.53 381 - 360 x 748 1080 x 2244 3.0 xxhdpi
HUAWEI P20 Pro Android 6.1 408 - 360 x 748 1080 x 2240 3.0 xxhdpi
HUAWEI P20 Android 5.8 428 - 360 x 748 1080 x 2244 3.0 xxhdpi
HUAWEI P10 Android 5.1 432 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
HUAWEI P10 Plus Android 5.5 540 16 : 9 360 x 640 1440 x 2560 4.0 xxxhdpi
Google Mobile Screen Sizes
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
Android One Android 4.5 218 16 : 9 320 x 569 480 x 854 1.5 hdpi
Google Pixel 3 (3,Lite) Android 5.5 439 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3 xxhdpi
Google Pixel Android 5.0 441 16 : 9 411 x 731 1080 x 1920 2.6 xxhdpi
Google Pixel XL Android 5.5 534 16 : 9 411 x 731 1440 x 2560 3.5 xxxhdpi
Moto Z3 Android 6.01 402 2:1 360 x 780 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
Moto G7 PLUS Android 6.24 407 - 360 x 757 1080 x 2270 3.0 xxhdpi
Moto 青柚1s Android 5.7 424 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
Moto P30 Note Android 6.2 402 - 360 x 749 1080 x 2246 3.0 xxhdpi
Moto X Android 4.7 312 16 : 9 360 x 640 720 x 1280 2.0 xhdpi
Moto X 二代 Android 5.2 424 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Nexus 5 Android 5.0 445 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Nexus 5X Android 5.2 565 16 : 9 411 x 731 1080 x 1920 2.6 xxhdpi
Nexus 6 Android 6.0 493 16 : 9 411 x 731 1440 x 2560 3.5 xxxhdpi
Nexus 6P Android 5.7 518 16 : 9 411 x 731 1440 x 2560 3.5 xxxhdpi
Bộ sưu tập kích thước màn hình thiết bị Samsung
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Android 6.8 - 21 : 9 480 x 1067 1440 x 3200 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S21+ 5G Android 6.7 - 21 : 9 360 x 800 1080 x 2400 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S21 5G Android 6.2 - 21 : 9 360 x 800 1080 x 2400 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S20 FE 5G Android 6.5 563 19 : 9 360 x 867 1080 x 2600 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S20 5G Android 6.2 563 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S20+ 5G Android 6.7 525 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Android 6.9 511 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy A70(A70,A80) Android 6.7 393 20 : 9 360 x 800 1080 x 2400 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy A60 Android 6.3 409 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy A40s Android 6.4 268 19.5 : 9 360 x 780 720 x 1560 2.0 xhdpi
Samsung Galaxy A8s Android 6.4 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy S10e Android 5.8 435 19 : 9 360 x 760 1080 x 2280 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy S10+ Android 6.4 526 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S10 Android 6.1 551 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S9 Android 5.8 568 18.5 : 9 360 x 740 1440 x 2960 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S9+ Android 6.2 531 18.5 : 9 360 x 740 1440 x 2960 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S8 Android 5.8 570 18.5 : 9 360 x 740 1440 x 2960 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S8+ Android 6.2 529 18.5 : 9 360 x 740 1440 x 2960 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy Note10 5G Android 6.3 534 19 : 9 360 x 760 1440 x 3040 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy Note10 Android 6.3 400 19 : 9 360 x 760 1080 x 2280 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy Note 9 Android 6.4 514 18.5 : 9 360 x 740 1440 x 2960 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy Note 4 Android 5.7 515 16 : 9 480 x 853 1440 x 2560 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy Note5 Android 5.7 518 16 : 9 480 x 853 1440 x 2560 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy S5 Android 5.1 432 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) Android 5.1 576 16 : 9 360 x 640 1440 x 2560 4.0 xxxhdpi
Samsung Galaxy S7 Edge Android 5.5 534 16 : 9 360 x 640 1440 x 2560 4.0 xxxhdpi
Kích thước màn hình của điện thoại di động MI
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
MI CC9 Android 6.39 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
MI CC9e Android 6.088 282 19.5 : 9 360 x 780 720 x 1560 2.0 xhdpi
MI 9 (9,9Pro 5G) Android 6.39 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
MI MIX Alpha 5G Android - - - - - - -
MI MIX3 Android 6.39 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
MI MIX2 (MIX2,MIX2s) Android 5.99 403 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
MI MIX Android 6.4 362 - 360 x 680 1080 x 2040 3.0 xxhdpi
MI Note 3 Android 5.5 403 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
MI Note 2 Android 5.7 386 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
MI 6 Android 5.15 428 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
MI 5s Android 5.15 428 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
MI 5s Plus Android 5.7 386 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
MI Max Android 6.44 342 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Redmi K20 (K20,K20 Pro,K20 Pro尊享) Android 6.39 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Redmi Note 7 (7,7 Pro,8,8 Pro) Android 6.3 409 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Redmi Note 4 (4, Note 4X) Android 5.5 403 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Redmi 4 (4, 4X) Android 5.0 296 16 : 9 360 x 640 720 x 1280 2.0 xhdpi
Bộ sưu tập kích thước màn hình điện thoại di động Oppo
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
Oppo R9s (R9s, R11) Android 5.5 401 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Oppo R9s Plus (R9s Plus, R11 Plus) Android 6.0 368 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Oppo Find X Android 6.42 401 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo Reno2 Android 6.5 401 - 360 x 800 1080 x 2400 3.0 xxhdpi
Oppo Reno Android 6.4 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo Reno 10 Android 6.6 387 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo Reno Z Android 6.4 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo R15x (R15x,R17,R17 Pro) Android 6.4 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo K3 Android 6.5 394 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo A9(A9,A9x) Android 6.53 394 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo A7 Android 6.2 271 19 : 9 360 x 760 720 x 1520 2.0 xhdpi
Oppo A7x Android 6.3 409 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Oppo A5 Android 6.2 271 19 : 9 360 x 760 720 x 1520 2.0 xhdpi
Oppo A57 Android 5.2 282 16 : 9 360 x 640 720 x 1280 2.0 xhdpi
Oppo A59s Android 5.5 267 16 : 9 360 x 640 720 x 1280 2.0 xhdpi
Oppo A37 Android 5.0 293 16 : 9 360 x 640 720 x 1280 2.0 xhdpi
Bộ sưu tập kích thước màn hình điện thoại di động Vivo
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
NEX Android 6.39/5.49 404 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo Y7s Android 6.38 404 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo Y3 Android 6.35 268 - 360 x 772 720 x 1544 2.0 xhdpi
Vivo Y91(Y91,Y93,Y93s) Android 6.2 270 19 : 9 360 x 760 720 x 1520 2.0 xhdpi
Vivo U1 Android 6.2 270 19 : 9 360 x 760 720 x 1520 2.0 xhdpi
Vivo S1 Pro Android 6.39 394 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo S1 Android 6.53 394 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo X27 Pro Android 6.7 401 - 360 x 820 1080 x 2460 3.0 xxhdpi
Vivo X27 Android 6.39 394 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo Z5x Android 6.53 386 19 : 9 360 x 760 1080 x 2280 3.0 xxhdpi
Vivo Z5 Android 6.38 404 19 : 9 360 x 760 1080 x 2280 3.0 xxhdpi
Vivo Z3 Android 6.3 403 19 : 9 360 x 760 1080 x 2280 3.0 xxhdpi
Vivo iQOO Neo Android 6.38 403 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo iQOO Android 6.41 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
Vivo X9 (X9, X9s) Android 5.5 401 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Vivo X9 Plus (X9 Plus, X9s Plus) Android 5.88 375 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Kích thước màn hình điện thoại di động Smartisan (Smartisan)
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
Smartisan T2 Android 4.95 445 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Smartisan M1 Android 5.15 428 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Smartisan M1L Android 5.7 515 16 : 9 480 x 853 1440 x 2560 3.0 xxhdpi
坚果 R1 Android 6.17 403 - 360 x 640 1080 x 2242 3.0 xxhdpi
坚果 3 Android 5.99 403 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
坚果 Pro2s Android 6.01 402 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
坚果 Pro2 Android 6.01 403 2:1 360 x 720 1080 x 2160 3.0 xxhdpi
坚果 Pro Android 5.5 403 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Bộ sưu tập kích thước màn hình điện thoại OnePlus
Tên thiết bị
Hệ điều hành Kích thước in PPI Tỷ lệ khung hình chiều rộng x Cao dp chiều rộng x Cao px Mật độ dpi
OnePlus 7 Pro Android 6.67 516 19.5 : 9 360 x 780 1440 x 3120 4.0 xxxhdpi
OnePlus 7 Android 6.41 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
OnePlus 5 Android 5.5 401 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
OnePlus 6T Android 6.41 402 19.5 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
OnePlus 3T Android 5.5 401 16 : 9 360 x 640 1080 x 1920 3.0 xxhdpi
Chào mừng bạn gửi kích thước màn hình điện thoại mới
Mô tả

Trang web này cung cấp công cụ phát hiện trực tuyến kích thước màn hình, có thể phát hiện kích thước màn hình, chiều rộng và chiều cao màn hình, mật độ điểm ảnh thiết bịPixelRatio và cung cấp bộ sưu tập đầy đủ các kích thước màn hình điện thoại di động phổ biến, hiện bao gồm: iPhone, Huawei, Google , Samsung và các màn hình điện thoại di động khác.

DPI / PPI có nghĩa là gì?

Trong ngữ cảnh của màn hình, DPI (chấm trên inch) hoặc PPI (pixel trên inch) đề cập đến số pixel trên inch của thiết bị, còn được gọi là" mật độ pixel ". Con số càng cao, kích thước pixel càng lớn Nhỏ, do đó hình ảnh trông sắc nét hơn và ít pixel hơn. Khái niệm DPI cũng được sử dụng trong in ấn, mặc dù các điểm ở đó và cách chúng được hình thành là khác nhau. Nói chung, các bản in chất lượng cao sử dụng khoảng 300dpi, cao hơn Hầu hết các màn hình lớn. Đó là lý do tại sao đồ họa dựa trên vector hoặc bitmap có độ phân giải cao thường trông sắc nét hơn khi in.

DPI cao hơn = hình ảnh sắc nét hơn?

DPI / PPI là chỉ số quan trọng để hiểu màn hình thực sự sắc nét như thế nào, nhưng nó chỉ là một trong nhiều yếu tố. Ngoài khía cạnh kỹ thuật (sẽ mất cả cuốn sách), có một số yếu tố phụ thuộc vào bản chất con người.

Đầu tiên, khoảng cách xem ảnh hưởng đến kích thước pixel cảm nhận. Vì vậy, nếu điện thoại và màn hình lớn hơn có cùng mật độ điểm ảnh, màn hình lớn hơn sẽ hiển thị sắc nét hơn vì nó thường được nhìn từ khoảng cách xa hơn. Đây là lý do tại sao Lớn màn hình có thể bị mất đi với mật độ điểm ảnh khá thấp. Trong thế giới in ấn, đó là lý do tại sao áp phích được in với dpi thấp hơn nhiều so với tạp chí.