เกี่ยวกับตัวจัดรูปแบบ CSS

CSS (อังกฤษ: Cascading Style Sheets ตัวย่อ: CSS) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเพิ่มสไตล์ (แบบอักษร การเว้นวรรค สี ฯลฯ) ให้กับเอกสารที่มีโครงสร้าง (เช่น เอกสาร HTML หรือแอปพลิเคชัน XML) และถูกกำหนดและดูแลรักษาโดย W3C.

ตัวจัดรูปแบบ CSS สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

วิธีใช้?

  1. วางรหัสลงในช่องป้อนข้อมูลแรก
  2. คลิกปุ่ม

ไซต์จะเก็บรหัสของฉันหรือไม่

ไม่ การดำเนินการทั้งหมดทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดใช้มันได้ตามสบาย