เกี่ยวกับฟอร์แมต JS

JavaScript เป็นภาษาสคริปต์ไดนามิกแบบหลายกระบวนทัศน์ที่อิงตามการเขียนโปรแกรมต้นแบบ และรองรับรูปแบบเชิงวัตถุ ความจำเป็น และการประกาศ (เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน)

ฟอร์แมต JS สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

วิธีใช้?

  1. วางรหัสลงในช่องป้อนข้อมูลแรก
  2. คลิกปุ่ม

เว็บไซต์จะเก็บรหัสของฉันหรือไม่

ไม่ การดำเนินการทั้งหมดทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดใช้มันได้ตามสบาย