เกี่ยวกับตัวจัดรูปแบบ HTML

HyperText Markup Language (อังกฤษ: HyperText Markup Language เรียกว่า: HTML) เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ .

ตัวจัดรูปแบบ HTML สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

วิธีใช้?

  1. วางรหัสลงในช่องป้อนข้อมูลแรก
  2. คลิกปุ่ม

เว็บไซต์จะเก็บรหัสของฉันหรือไม่

ไม่ การดำเนินการทั้งหมดทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดใช้มันได้ตามสบาย